triestecultura
triestecultura.it
il portale ufficiale della cultura a Trieste the official website of culture in Trieste

Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa

Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa
Piazza Vittorio Veneto 1
34100 Trieste
+39 040 676 4264
Muzej, nameščen v oddelku zgodovinske poštne palače v Trstu, dokazuje razvoj poštne službe od polovice 19. stoletja do naših dni, s posebnim ozirom na obdobje avstrijske uprave v Furlaniji Julijski krajini. Razstava je razdeljena v več vsebinskih sklopov: pošta z najdbami, obrazci in dokumenti od avstrijske do moderne dobe, telegrafske storitve s telegrafskimi napravami in z opremo iz različnih obdobij in različnih vrst, poštna kartografija z zemljevidi iz preteklih obdobij, ki ponazarjajo poštne poti, vojaška pošta s celotno opremo terenskega poštnega urada. V osmerokotni strukturi se nahaja obnovljeni poštni urad iz konca 19. stoletja, medtem ko je dvorana namenjena, izmenično, zbirkam poštne zgodovine in filatelije.