triestecultura
triestecultura.it
il portale ufficiale della cultura a Trieste the official website of culture in Trieste

Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata

Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata
via torino
34100 Trieste
040 639188
Mestni muzej istrske, reške in dalmatinske civilizacije ima svoj prostor: mons. Pieremilio Salvadè, škofovski vikar, je blagoslovil objekt, župan Roberto Cosolini in predsednica zavoda IRCI Chiara Vigini sta prerezala tribarvni trak in tako omogočila vstop številnim obiskovalcem, predvsem istrskim beguncem in njihovim družinam, ki so nestrpno pričakovali odprtje muzeja. Prvi ogled so si privoščili predstavniki javnih uprav (deželni odbornik za kulturo Torrenti in predsednica Tržaške pokrajine Bassa Poropat ter predstavniki društev istrskih, reških in dalmatinskih beguncev, generalni sekretar Fundacije CRT Santangelo – glavni zasebni sponzor).
V uvodnem nagovoru so poudarili, da gre za edinstveno stalno razstavo, ki bogati deželno muzejsko ponudbo. Zgodovinski značaj razstave presega meje deželnega ali državnega interesa, saj se v njem skriva močan evropski duh.
Zamisel se je rodila v društvih beguncev že v osemdesetih letih, projekt pa je zaživel leta 1998, ko je Občina Trst preko sklepov in konvencij predala zavodu IRCI in Deželnemu zavodu za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo prostore v ulici Torino, da bi lahko v primernem okolju skrbeli za spomin italijanske narodne skupnosti, ki je po drugi svetovni vojni zapustila domovino in ponovno zaživela v izgnanstvu.